GOVORNICI

GoranRadisavljevic

Goran Radisavljević

izvršni direktor TOC-a

goran.radisavljevic@toc.rs

Jedan od osnivača i idejnih tvoraca TOC-a. Aktivista u omladinskom i civilnom sektoru od svoje 16-e godine i tu je skoro 17 godina. Rođeni Zaječarac, a od 1999. godine, kada postaje član Omladine JAZAS-a dobija i taj nadimak, po kome je poznat u civilnom sektoru. Nakon prestanka mandata predsednika TOC-a 2009. godine, postaje Izvršni direktor. Bavi se marketingom. Omladinski radnik.

Perfekcionista. Ideolog. Hedonista. Obožava gedžete. Na stvari gleda bar godinu dana unapred i nikada se ne predaje u poslu. Zato i voli sledeći citat: „Ako kreneš u preticanje dodaj gas, radi ono što smatraš da je ispravno, ne ono što će većina da podrži.”

Smatra da je za promene u društvu potreban aktivizam. Aktivizmom se nešto pokreće i menja. Da bismo unapredili ekonomski položaj Srbije, moramo napraviti bunt. Sa buntom ide novi talas koji će doneti promene, a uz to i nove ideje i nove pravce.

VladimirTrkulja

Vladimir Trklulja

Vladimir Trkulja je jedan od osnivača SEE ICT-ja, organizacije čija je misija stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj startap zajednice i kulture u Srbiji.

Uključen je u rad Start it projekta (portal za tehnološke preduzetnike), Stratap akademije (namenjene svima koji žele da pokrenu startap), Potkrovlje hub-a (prvi srpski startap hab za tehnološke preduzetnike) i drugih brojnih projekata koje SEE ICT sporovodi za razvoj lokalne startap zajednice.

AnicaSpasov

Anica Spasov

Rodjena 1955. godine. Po profesiji specijalista medicinske biohemije. Majka deteta sa intelektualnim teškoćama i predsednica Udruženja za podršku osobama sa teškoćama u razvoju – Naša kuća. Tokom 12 godina intenzivnog rada na različitim projektima uspela je da promeni način rada sa osobama sa teškoćama u razvoju i da uvede novi pristup individualne podrške, koji poštuje prava i želje ovih osoba. Razvila je nekoliko programa za zapošljavanje osoba sa teškoćama u razvoju u okviru socijalnog preduzetništva, kao što je proizvodnja kesa i kartonske ambalaže, kao i inovativna usluga u lokalnoj zajednici “Kuhinja na točkovima”.

BojanRadosavljevic

Bojan Radosavljević

Direktor Centra za radno angažovanje mladih

Bojan Radosavljević je dugogodišnji aktivista u oblasti omladinskog rada. Pokretač je je prve omladinske organizacije u Knjaževcu, nakon SKOJ-a, pod nazivom „ Studentski Savet Knjaževca“ osnovane 2002 godine.

Nakon 6 godina aktivnog rada u civilnom sektoru, biva izabran za prvog Koordinatora tek osnovane Kancelarije za mlade u Knjaževcu, maja 2008.godine. Aktivno rukovodi lokalnom Kancelarijom za mlade u Knjaževcu punih 6 godina, i za to vreme realizuje neke od najbitnijih aktivnosti koji se tiču mladih: izrada i usvajanje Lokalnog akcionog plana za mlade u Knjaževcu i pokretanje Centra za radno angažovanje mladih.

Bojan Radosavljević je idejni tvorac i pokretač Centra za radno angažovanje mladih Knjaževac kao jednog inovativnog mehanizma za postupnu tranziciju mladih iz pasivni u radni deo populacije.

ZeljkoIlic1

Željko Ilić

Master poslovne administracije-
Osnivač i direktor InCentra

Rođen 1975. godine u Beogradu. Uspešno završene osnovne studije u Beogradskoj poslovnoj školi sektor carine i porezi a zatim master studije na Cotrugli Business School. Pored navedenih formalnih kvalifikacija uspešno završio brojne sertifikovane trening programe i kurseve iz raznih oblasti.

Od 2005. do 2009. godine angažovan u sektoru civilnog društva, kao aktivista koja zagovara sistemske promene u društvu. Osnivač Foruma mladih sa invaliditetom, sa ulogom razvoja organizacije, izgradnje koalicija, partnerstava i tematskih programa. Od 2010. godine, radi kao profesionalni konsultant za razvoj projekata i poslovanja kako samostalno tako i u kompaniji Ernst&Young u periodu od 2012 do 2103. U period 2013-2014 angažovan na razvoju poslovnog sistema InCentar kao idejni tvorac,na poslovima strateškog razvoja i upravljanja sistemom.

Tokom karijere, radeći na raznim projektima ostvario saradnju sa velikim brojem relevantnih aktera iz poslovnog, javnog i civilnog sektora, kao i veliku mrežu kontakata u navedenim sektorima, od najnižeg do institucionalnog i korporativnog nivoa.

MarkoRadenkovic

Marko Radenković

Marko Radenković, generalni direktor dizajn inkubatora Nova Iskra, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Odsek za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi. Tokom svoje profesionalne karijere Marko je radio na velikom broju projekata u okviru menadžmenta i produkcije – od pozorišta, umetnosti i drugih kulturnih manifestacija, programa i festivala do reklama, medija, video i filmske produkcije.

Od 2011. usredsređuje se isključivo na razvoj dizajn inkubatora NOVA ISKRA i zajedno sa ostatkom tima učestvuje u svim razvojnim projektima platforme. Od osnivanja Nove Iskre njegov glavni profesionalni fokus je usko povezano sa misijom NI – razvijanje potencijala kreativne industrije, lokalno i regionalno, intersektorske saradnje, naročito između kreativnih i poslovnih , privatnog i javnog sektora, kreativnog i umetničkog preduzetništva, socijalnih preduzeća, zajedničkih platformi, itd… Član je Advisory Board-a platforme Social Innovation Lab, kao i projekta Kreativno mentorstvo, a takođe je i jedan jedan od osnivača umetničke kolekcije Side Effects.

MilosColic

Miloš Colić

Miloš Colić, diplomirani pravnik. 2008 godine nakon dvogodišnje prakse u advokaturi i rada na mestu profesora pravne grupe predmeta biva imenovan za koordinatora Kancelarije za mlade u Pirotu.

Nakon sprovođenja trogodišnjeg projekta za mlade sa Međunarodnom organizacijom za migracije, postaje menadžer projekta Zip centar za mlade gde se posle uspešno realizovanog projekta kandiduje za direktora ove institucije za mlade.

Pored toga osniva i omladinski kulturni centra u Pirotu koji već treću godinu predstavlja utočište za ljubitelje novih vidova kulture. Za vreme njegovog mandata opština dobija jedno priznanje i jednu glavnu nagradu Mladgrad.

BrankoKrsmanovic

Branko Krsmanović

Branko Krsmanović, dipl.pravnik

Jedan od osnivača “Mladih ambasadora “ iz Niša. Suvlasnik kulturnog centra “Kupina”.

Zapošljen u advokatskoj kancelariji “Pejčić”.

Tokom svoje karijera pretežno se bavio marketingom i kreativnim industrijama.

Pokrenuo je neke od značajnih brendova u Nišu.

U periodu od 2008-2012 godine bio je direktor prodaje u kompaniji IDEA.
Konsultan udruženju “ENEKA” za mlade preduzetnike.

Dobitnig prestižne nagrade “Šetač” iz domena biznisa za 2012 godinu. Predavač je na temu “Preduzetništvo”, “Marketing” i “Gerila marketing”.
Oženjen, dvoje dece.

NenadStojanovic

Nenad Stojanović

PROAKTIV, Niš 2010-2014
Radno mesto: Direktor
– Kreiranje programa
– Fundraising
– Vođenje organizacije

Niški Investicioni Forum, Niš 2008-2010.
Radno mesto: Menadžer
– Promocija investicionih prilika u Južnoj i Jugoistočnoj Srbiji
– Upravljanje timom zaposlenih u okviru NIF
– Predstavljanje NIF i obavljanje marketinških aktivnosti
– Kontakt sa investitorskom i diplomatskom zajednicom

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš 2000-2008.
Radno mesto: Koordinator programa
– Razvoj omladinskih, socijalnih i ekoloških programa
– Širenje sektora u Protecta-i
– Obuka novozaposlenog osoblja
– Realizovanje projektnih aktivnosti
– Predlaganje mera za unapređenje projektnih aktivnosti

NikoletaKosovac

Nikoleta Kosovac

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za skandinavske jezike i književnosti. Nakon dugogodišnjeg rada u brojnim domaćim i stranim magazinima i radio stanicama, kao i beogradskim advertajzing agencijama Publicis i Saatchi&Saatchi, poželela je da radi nešto u šta zaista veruje i to pronašla u socijalnom preduzeću Liceulice – prvim uličnim novinama u Srbiji.

Već pet godina se kao koordinatorka ovog socijalnog preduzeća suočava licem u lice sa brojnim izazovima koje sa sobom nose nezavisni, aktivistički medij i rad na ekonomskom i socijalnom osnaživanju najugroženijih sugrađana i sugrađanki.

Jedna je od pokretača inicijative Moj komšija bez krova, saradnica Centra za politike emancipacije, istraživačica saradnica onlajn platforme VICE.com i stručna konsultantkinja za PR i komunikacije brojnih organizacija civilnog društva u Srbiji i regionu.

AnaMarijaDjuric

Ana-Marija Đurić

Rođena 09.10.1987. Osnovnu i srednju školu (Gimnaziju) završila u rodnom Negotinu. Studije upisuje 2006.godine u Beogradu na Geoekonomskom fakultetu, a kasnije nastavlja na Fakultetu za menadžment u Zaječaru gde stiče zvanje diplomiranog menadžera, oktobra 2013.godine. Iste godine nastavlja školovanje i upisuje studije drugog stepena – master na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu. Poslednjih godinu i po dana je aktivna u civilnom sektoru, gde je i obavljala stručnu praksu (Timočki omladinski centar) a kasnije i nastavila angažovanje u istom. Ima iskustva u pisanju tekstova na različite teme jer je u toku osnovnih studija obavljala dužnost glavnog i odgovornog urednika studentskog časopisa MegatrendER. Autor je i koautor brojnih naučnih radova saopštenih na raznim simpozijumima, konferencijama i ostalim stručnim skupovima. Trenutno je student na doktorskim akademskim studijama na Tehničkom fakultetu u Boru, smer inženjerski menadžment.

AnaFilipovska

Ana Filipovska

Rođena i odrasla u Makedoniji, Ana Filipovska ima više od 9 godina iskustva u radu na jačanju lokalnih zajednica kroz razvoj socijalnih preduzeća, kao resursa mobilizacije socijalnih programa.

Njena iskustva u Indiji, Kanadi, SAD i zemalja Evrope, dokazuju posvećenost razvoju ekonomskog i društvenog razvoja, kao i međunarodne saradnje. Ona je diplomirani ekonom i magistar socijalne ekonomije Univerziteta u Firenci, Fakulteta za obrazovne nauke, u saradnji sa ART Universitas Programom (UNDP, UNOPS) – gde je diplomirala sa izvanrednim uspehom.

Sprovela je istraživački rad na Institutu za političke ekonomije Karl Polanyi, Kvebek, Montreal u Kanadi, sa naslovom: „Kako Socijalna Ekonomija i Socijalno preduzetništvo utiču na lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje“, koji je objavljen na italijanskoj UNDP internet stranici. Kroz program za rešenje problema u lokalnim zajednicama, bila je angažovana u neprofitnom programu Mountain State Group, Inc. U SAD se specijalizovala za potrebnu podršku u pokrtanju i razvoju lokalnog biznisa kroz microloan fondove, „jedan – na – jedan“ konsalting, biznis plan obuke. Takođe, bila je odgovorna i za uspostavlajnje hub-a za održiva socijalna preduzeća (u okviru META-Micro Enterprise Training and Assistance).

Trenutno radi kao trener i konsultant lokalnih organizacija koje su u procesu uspostavljanja društvenih preduzeća u Makedoniji. Aktivno je uključena u procese razvijanja kapaciteta za donošenje lokalnih politika u Skoplju, jačanja podrške komercijalnih banaka lokalnim socijalnim preduzećima koje upošljavaju pripadnike vulnerabilnih grupa, kao i rad sa međunarodnim ekspertima na izgradnji structure podrške za razvoj socijalnih preduzeća na nacionalnom nivou.

Njena vizija je uspostavljanje hub-a socijalnog preduztništva u Makedoniji, gde postoje socijalna preduzeća i adekvatna lokalna ekonomska saradnja sa lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama i poslovnom zajednicom – kroz uspostavljanje platforme podrške i promocije inicijativa socijalne ekonomije na različitim nivoima u jugoistočnoj Evropi .

MilosTamburic

Miroslav Tamburić

Jedan od osnivača FORCA Požega. Od 1999. godine aktivan na razvoju lokalne zajednice.

Pokrenuo više gradjanskih inicijativa u Požegi, gde živi i radi, srećno oženjen, otac dve ćerke.

Koordinator više desetina projekata, član Tima Evropa Srbija.
Radi na promociji saradnje i ukrupnjavanja lokalnog civilnog sektora, povezivanju Požege sa gradovima u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji.

Misli da je važno ostati uporan i dosledan. Volonter, humanista.
Vidi ulogu gradjanskih inicijativa kao ključnu u narednom neizvesnom periodu razvoja lokalne zajednice i države u kojoj uporno i pored svega ostaje da živi.

IvanaStancic

Ivana Stančić

Ivana Stančić je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Više od 15 godina aktivna je u civilnom sektoru i veruje da svaki pojedinac može biti nosilac promena u društvu.

Od 2009. godine priključuje se timu Smart kolektiva i angažuje na projektima razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji kroz promociju ovog koncepta, osnaživanje socijalnih preduzeća i zagovaranje za razvoj povoljnijeg okruženja.

Učestvuje u radu Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, koordinira rad SENS mreže i jedan je od urednika Vodiča za pokretanje socijalnog preduzeća. Od 2013.godine koordinira rad socijalnog preduzeća Dobra torba.

Nazad na vrh