Pomak

Timočki omladinski centar – TOC, u 2014. godini započeo je realizaciju projekta „Pomak“ u partnerstvu sa Krovnom organizacjom mladih Srbije. Projekat je finansiran od strane Minnistarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Ideja projekata je da na originalan, kreativan i dinamičan način pospeši proaktivnost mladih i OCD-a, i osnaži ih za pokretanje inicijativa za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji, kroz: produkacijau dokumentarnog filma, publikaciju priručnika, organizaciju konferencije, pokretanje Internet portala i mobilne aplikacije.

Krajnji cilj projekta je da se mladi ljudi osnaže za pokretanje incijative za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji kroz socijalno preduzetništvo i kreativne industrije. Ovo želimo da ostvarimo unapređenjem primenljivih znanja, korisnih veština i iskustava mladih, kao i mogućnosti mladih za umrežavanje i saradnju, razvijanje inicijtiva za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije u Srbiji. Osnaživanjem 80 predstavnika udruženja mladih i za mlade omogućićemo veću prisutnost i mogućnost realizacije kreativnih ideja na lokalu.

Projektom je predviđena izrada priručnika POMAK – Kreativno preduzetništvo za održivost organizacija civilnog društva. Priručnik sadrži četiri oblasti koje mogu da doprinesu razvoju ali i održivosti OCD-a. Delove priručnika možete pronaci u biblioteci na ovom sajtu.

Završna aktivnost projekta je organizovanje Nacioanlne konferencije o kreativnim industrijama i socijalnom preduzetništvu, na kojoj se očekuje učešće 80 mladih. U toku četvorodnevne konferencije mladi iz cele Srbije, učesnici konferencije imaće priliku da slušaju predavanja stručnjaka iz ovih oblasti, kao i da saznaju primere dobre prakse mladih ljudi koji su razvili socijalna preduzeća u svojim gradovima, koja uspešno posluju. Takođe svi prisutni imaće priliku da nauče i nešto više o kreativnim industrijama, kao i prostorima za kreativno delovanje tj. biznis inkubator centarima kreativnih industrija (co-working places i HUB-ovima).

PARTNERI NA PROJEKTU

 • Academica

  Academica

 • Centar za radno angažovanje mladih

  Centar za radno angažovanje mladih

 • Deli

  Deli

 • Gasi

  Gasi

 • Gitarijada

  Gitarijada

 • Habce

  Habče

 • InCentar

  InCentar

 • KOMS

  KOMS

 • Kuhinja na tockovima

  Kuhinja na točkovima

 • Liceulice

  Liceulice

 • Mladi Ambasadori

  Mladi Ambasadori

 • Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

  Ministarstvo omladine i sporta RS

 • Nova Iskra

  Nova Iskra

 • SENS

  SENS Mreža

 • Film SJENE

  Film SJENE

 • Timocki Omladinski Centar

  Timočki Omladinski Centar

 • Wireless Media

  Wireless Media

 • Potrovlje Hub

  Potkrovlje Hub

Nazad na vrh